Selecteer een pagina

ATT 2024

ZATERDAG 6 juli

TAFELRONDE 149

Maasland | Maassluis

Tafelronde 149 Maasland | Maassluis bestaat uit jonge ondernemende mannen tot 40 jaar. Al een halve eeuw ontstaan binnen dit zichzelf vernieuwende ledenbestand hechte vriendschappen, worden kennis en ervaringen veelvuldig uitgewisseld en worden prachtige serviceprojecten georganiseerd. De waardevolle onderlinge contacten en mooie vergaderavonden zijn een stimulans om elkaar op te blijven zoeken en mooie zaken voor elkaar te krijgen!

Maatschappelijk betrokken in Maasland Maassluis

DUO FIETS

___


Bijdrage nieuwe duofiets voor activiteitencentrum de Kogge in Maassluis

GIFTBOX

___


Voor vrijwilligers in de zorg

Ronald MC Donald

___


Koken voor de gasten in het Ronald Mc Donald huis in Rotterdam

AUTO TAFEL TOERTOCHT

___


Een jaarlijkse toertocht georganiseerd voor mensen met een beperking in schitterende auto's

VOEDSELBANK

___


Speculaaspoppen voor de voedselbank

STICHTING ASVZ

___


Een mooie bijdrage voor een nieuwe bus voor Stichting ASVZ

HISTORIE

De bakermat van de Nederlandsche Tafelronde ligt in Norwich, Engeland, waar Louis Marchesi in 1927 het initiatief tot oprichting van de eerste ‘Round Table’ nam. De Nederlandsche Tafel nam de Engelse statuten en reglementen over, maar ook het beeldmerk van de Ronde Tafel van King Arthur; de Ronde Tafel, dus zonder tafelhoofd en met alleen gelijken aan de tafel. Om het nationale karakter van de Nederlandsche Tafelronde tot uitdrukking te brengen werd het Engelse insigne in onze nationale kleuren gevat. De geschiedenis van de Tafelronde in Nederland gaat terug tot 1935; Service-club Ronde Tafel 149 Maasland / Maassluis werd op 14 maart 1981 opgericht als 149e landelijke afdeling en valt onder district X.

Contact RT 149

Neem contact op met ons via info@rt149.nl