februari 11, 2013

Over RT149

Tafel 149, Maassluis Opgericht : 14-03-1981

Bijeenkomsten: 2e woensdag en 4e donderdag van de mnd. in de Ridderhof om 19.00 uur en thuisbijeenkomst om 20.30 uur.
Internationaal: Sherringham & Cromer 149 Engeland, Les Sable d’ Olonne 149 Frankrijk, Flen 149 Zweden, Ausburg 149 Duitsland.

De Ronde Tafel is een serviceclub voor jonge mannen tussen 18 en 40 jaar.

Doelstellingen De vriendschap van jonge mannen in het kader van hun beroeps- en sociale bezigheden bevorderen. Aktiviteit en verantwoordelijkheidszin aanmoedigen door ontwikkeling der hoogste idealen zowel op burgerlijk als op beroepsgebied. Samenwerking, vriendschap en begrip onder landen en volkeren bevorderen en uitbreiden. De uitstraling der Associatie doorheen de wereld begunstigen.

Adopt, Adapt, Improve…

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging, stelt zich ten doel; – Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid – Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen – Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden – Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip

Een actieve Tafelaar kan veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie van één van de leden of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, iedere Tafelaar biedt wel iets unieks.